FORO NAVARRA / NAFAR FOROA 

Resuelva en este foro cualquier duda acerca de la <b>vivienda</b> en Navarra, el empleo, las empresas, los mercados de valores, la economía global...
#19054
Rejestrator temperatury oraz wilgoci RCW800wifi, dane tłumaczone są na wbudowanym wyświetlaczu urządzenia i nadawane do bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci WiFi do serwera. Konfigurację rejestratora podejmuje się przez przeglądarkę internetową, następnie rejestrator potrafi zostawić załatwiony w wolnym znaczeniu w aspekcie sieci WiFi. Zebrane informacje można kontrolować za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli rejestrator czasowo straci zintegrowanie z internetem, pomiary temperatury są wymieniane w świadomości wewnętrznej rejestratora, po osiągnięciu zmieszania z siatką doprowadzane do serwera. W pamięci rejestratora umieszczane są wartości duże i słabe temperatury. Odbiorca w dowolnej sekundy może przeprowadzić podglądu obecnych cen, istniej szansa konfiguracji progów temperatury, których przekroczenie ruchomi alarm, poinformowanie o alarmie zostanie przesłane na korzystne adresy e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie użytkownik na teraz jest kontakt do rejestratora, na dziś otrzymuję wzmiankę o alarmach.

Do wykonań w zwyczaju HACCP rejestrator może stać zaopatrzony w świadectwo wzorcowania przyrządu.

Zalety rejestratora :

duża precyzja czujnika gorączki i wilgotności,
możliwość publikacji na zasilaniu bateryjnym nawet do 6 godzin,
prosta konfiguracja progów alarmowych,
sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna stanów alarmowych,
pamięć 20 000 punktów pomiarowych: bertonspedycja.com
możliwość exportu wyników pomiarów do stylów plików, zestawienia graficznie,
stały monitoring online z kontaktem do budowy WiFi, z najdroższym interwałem odświeżania
mpqdcg44

https://www.flickr.com/groups/4002400@N22/discuss/[…]

rhtv658e

https://bitbucket.org/snippets/danahendershot1983x[…]

xuze8g5m

https://bitbucket.org/snippets/fredericstein1970q3[…]

kfjvdu61

https://www.flickr.com/groups/3573526@N21/discuss/[…]